Pravidla

Všechny děti odevzdají vyplněnou přihlášku podepsanou rodičem/zákonným zástupcem.

Přihláška je k dispozici na tréninku, dále je možnost stažení na našich klubových stránkách www.potapeni-zlin.cz, případně Vám ji na vyžádání rádi zašleme mailem.

Dbejte prosím na dochvilnost dětí na trénink. Vstup do šaten bude umožněn  nejdříve 10 minut před začátkem tréninku. Nedožadujte se prosím dřívějších vstupů.

Děti si ukládají věci v prostorách šaten. Prosím nezapomeňte vzít 20 korunovou minci na zálohu na skříňku. Cennosti na trénink nepatří, nechejte je doma. Potápěčský klub Oceán PRO, p.s. neručí za věci v prostorách šaten, proto žádáme, aby děti nenechávaly v šatnách cenné věci. Je možnost odevzdání cenností u stolečku trenérů.

Upozorňujeme rodiče/zákonného zástupce, že pokud jej v období 3 měsíců 3x trenér upozorní na nekázeň, případně kázeňské přestupky, může být dítě vyloučeno z tréninkové skupiny a to bez nároku na vrácení členských příspěvků.

Noste s sebou plavky, ručník, ploutve, masku, šnorchl, případně pomůcky dle pokynů trenéra.

Tréninkové vybavení doporučujeme nakupovat ve specializované prodejně firmy OCEÁN PRO s.r.o., ve vestibulu 50m bazénu. Nekupujte prosím dětem nevhodnou výstroj.