Tréninky

Všechny děti odevzdají vyplněnou přihlášku a potvrzení o zdravotní způsobilosti podepsané zákonným zástupcem. Přihláška je k dispozici na tréninku, dále je možnost stažení na našich klubových stránkách www.potapeni-zlin.cz, případně Vám ji na vyžádání rádi zašleme mailem.

Dbejte prosím na dochvilnost dětí na trénink. Vstup do šaten bude umožněn nejdříve 10 minut před začátkem tréninku. Nedožadujte se prosím dřívějších vstupů.

Noste s sebou

Noste s sebou plavky, ručník, ploutve, masku, šnorchl, případně pomůcky dle pokynů trenéra.

Tréninkové vybavení doporučujeme nakupovat ve specializované prodejně firmy OCEÁN PRO s.r.o. , ve vestibulu 50m bazénu.

Nedoporučujeme uschovávat cenné věci v šatnách – cennosti na trénink nepatří, nechejte doma, případně odevzdejte před tréninkem trenérovi do úschovy.

Plánované akce v 1. pololetí školního roku 2019/2020:

Bude doplněno.