Lucka Řezníčková

Plavat jsem se naučila ve velmi brzkém věku a voda mě tak uchvátila, že jsem si na rodičích vydupala plaveckou školu. Po jejím ukončení jsem vstoupila do klubu NEMO a chvíli trénovala ploutvové plavání, než jsem zakotvila v trénovaní dětí. Učit malé děti plavat je pro mě velmi inspirující, něco naučí ony mě, např. trpělivosti, a já jim na oplátku mohu předat své zkušenosti z plavání. Děti mám velmi ráda a jsem šťastná, že se jim můžu věnovat.